Återbetalningspolicy

Vi erbjuder 14 dagars full returrätt på varor köpta på hemsidan, om inget annat är i förväg avtalat eller framgår av din beställning.

14 dagarsperioden börjar den dag då ordern är levererad och du har tagit emot din/dina vara/varor.

Eventuella kostnader i samband med returneringen står du för själv.

Om du vill tillämpa ångerrätten, skall detta meddelas till oss senast 14 dagar efter leveransen och vara oss till handa senast 14 dagar efter att vi är informerade om att du väljer att tillämpa ångerrätten.

Önskan om att tillämpa ångerrätten skall lämnas till oss genom att skicka ett mail till adressen salg@hemphilia.dk. I meddelandet ska du göra oss tydligt uppmärksammade på ditt  önskemål om tillämpning av ångerrätten.